Địa chỉ: TK 3 , TT Neo , Yên Dũng
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN TT Nham Biền số 1

TK 3 , TT Neo , Yên Dũng
mnttrneoydbg@gmail.com